मुक्तक

​मुक्तक

भुलु भन्छु सम्झनलाइ भुल्न बिर्सिदिन्छु

उनलाई भुली अर्कैसङ्ग घुल्न बिर्सिदिन्छु

कोपिला भइ मायाको फुलबारिमा जादा

चुडाइ लाने फुल बनी फुल्न बिर्सिदिन्छु ।।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: